Uyku düzeni oluşturmadan temel uyku prensiplerinin tek tek ele alınması gerekir.
Uykunun temel prensipleri den ilki fiziksel ihtiyaçlardır.
Beslenme durumu, bebeğinizin sağlığı, sağlığında uykuya engel bir durum olup olmaması, bebeğin mevcut günlük programı, yaşına uygun uyku ihtiyaçları bu ihtiyaçlarının karşılanıp karşılanmaması , yaşına uygun aktivite düzeyi incelenmelidir. Tüm bu bileşenlerin bebeğinizin yaşına ve gelişimine uygun hale getirilmesi gerekir.

Uykunun temel prensiplerinden önemsiz gibi görünse de oldukça önemli olan uyku ortamı koşulları için çevresel faktörleri iyi değerlendirmek gerekir.
Uyku ortamı iyi bir uyku için elverişli mi? Güvenlik önlemleri alınmış mı ( ani bebek ölüm riskleri), ısı-ışık uyku için ideal mi, elektromanyetik eşyalar oda da mevcut mu? gibi tüm detaylar tek tek ele alınmalıdır. Bebeğinizin varsa bir hassasiyeti ona yönelik çözüm önerileri sunulmalıdır.

Uykunun temel prensiplerinden Gelişimsel Faktörler bebeğinizin yaşına uygun uyku ihtiyaçlarını belirlemek ve doğru programı oluşturmak için bilinmesi gereken önemli parametrelerdir.
Bebeğinizin gelişimsel olarak özel bir ihtiyacı var mı? Bebeğinizin yaş aralığına göre gelişimini incelemek ve tüm detayları bilmek gerekir.
Doğum sürecinde yaşanılan özel bir durumun da, şuan yaşına göre gelişiminin-davranışlarının da incelenmesi ve ona göre program hazırlanması önemlidir.. Sonuçta bebeğinizin yaşına göre hedefler belirlenmezse sonuç alınamayacaktır.
Yine bebeğinizin mizacının belirlenmesi oldukça önemli bir nokta çünkü bebeğinizin tepkilerini biliyor olmak ve ona göre ilerlemek süreci olumlu etkileyecektir.

Temel uyku prensiplerinden Sosyal ihtiyaçları ele alacak olursak; öncelikle ailenin sürece gerçekten hazır olup olmaması değerlendirilmelidir. Ve bebeğin tüm bakıcılarının tüm aile fertlerinin süreçte hemfikir oluyor olması gerekir. Unutmamak gerekir ki bu süreç sizlerin kararlı ve istikrarlı olması ile başarı ile sonuçlanabilir.
Diğer yandan ailenin dinamikleri ve yapısı çok çok önemlidir. Ebeveynlerin birbirleri ile ilişkileri, çocuğa karşı tutumları nasıl, gün içerisinde ve akşam aynı şekilde mi davranıyor, kimler bebekle ilgileniyor, son zamanlarda ailenin yaşadığı bir değişiklik var mı… gibi bir çok detayın belirleniyor olması gerekir.

Sohbeti Başlat
Size Nasıl Yardımcı Olabilirim?
Merhaba, paketlerimizi satın almak için benimle iletişime geçebilirsiniz.